06 01 Rekomendacja D 3,Wytyczna IT 3 Wprowadzenie

[adiasz-youtube-embed url=”https://www.youtube.com/watch?v=kZuxvEzgCJY”]

Witam w kolejnej odsłonie naszego Video Blogu. Tym razem zajmiemy się omówieniem podejścia do wdrożenia wytycznej IT nr 3 oraz jej odpowiednika w Rekomendacji D. Komisja Nadzoru Finansowego w wytycznej 3 wskazuje, że organizacja powinna opracować i wdrożyć strategię w zakresie obszarów technologii informacyjnej oraz bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, zgodną ze strategią działania organizacji.

Celem filmu jest przedstawienie przykładowego podejścia do realizacji 3 wytycznej IT poprzez implementację w organizacji wymaganych bloków architektonicznych.
Rozpoczniemy od zapoznania się z koncepcjami BSC (Balanced Score Card), czyli strategicznej karty wyników oraz Strategy Map (Mapy Strategii). Wyniki prac Kaplana i Nortona będą pomocne przy tworzeniu Strategii IT. Na nich oprzemy nasz kaskadowy proces planowania strategicznego omawiany w drugim punkcie. Proces umożliwia stworzenie strategii w organizacjach o dowolnie złożonej strukturze. Szczególną uwagę, w czasie omawiania procesu, zwrócimy na świętego grala IT, czyli „Business/IT alignemnt”, w tłumaczeniu na język rodzimy: „dopasowanie IT do Biznesu„.

KNF w szczegółowych wymaganiach do wytycznej zwraca na to specjalną uwagę. Wskazując na konieczność zgodności strategii IT ze strategią działania organizacji. W punkcie drugim pokażemy jak to zrealizować. W kolejnym kroku opiszemy bloki architektoniczne, które należy zaimplementować w organizacji w celu realizacji omówionego w drugim punkcie procesu planowania strategicznego. Skupimy się na procesach zarządzania strategią, architektury korporacyjnej oraz zarządzania portfelowego. Pokażemy repozytorium architektury korporacyjnej w roli aplikacji wspierającej planowanie strategiczne. W ostatnim punkcie przyjrzymy się szczegółowym mapowaniom wymagań wytycznej na omówione bloki budujące. Wskażemy również, na jakich standardach należy się oprzeć, wdrażając bloki architektoniczne.