API MANAGEMENT PLATFORM: INFRASTRUKTURA ZARZĄDZAJĄCA KOMUNIKACJĄ W EKOSYSTEMIE PARTNERÓW BIZNESOWYCH

Kompleksowe zarządzanie API pozwoli Twojej organizacji czerpać korzyści płynące z ich zastosowania. Dzięki API Management Platform architektura technologiczna zostaje wzmocniona, a procesy biznesowe przyspieszone.

Platforma API Management służy nie tylko programistom aplikacji i API, ale także architektom przedsiębiorstw i zespołom operacyjnym.  Zapewnienia lepszy przepływ i bezpieczeństwo informacji.

KILKA FAKTÓW O API

Wcześni adopterzy API mają największą szansę na przyspieszenie rozwoju biznesu i stworzenie przewagi konkurencyjnej

API mają coraz większą rolę w integracji aplikacji, stanowiąc ciąg dalszy procesów zapoczątkowanych podejściem SOA i wspierając integracje na krańcach organizacji

Większość aktualnie tworzonych aplikacji jest projektowanych od razu z interfejsem API gotowym do użycia

API w organizacjach wymagają wysokiego, zautomatyzowanego poziomu zarządzania, analityki i nadzoru nad kwestiami praw osobowych

Sprawdź, jak będzie to wyglądać w Twojej organizacji

WARSTWY INFRASTRUKTURY, KTÓRE ŁĄCZY API MANAGEMENT

Warstwa informacji

Ta warstwa zawiera dane, występujące w organizacji  i ich architekturę.  Definiuje zarządzanie, dostarczanie, modelowanie, jakość i bezpieczeństwo danych.

Warstwa integracji

To miejsce występowania coraz rzadszych rozwiązań typu ESB czy EAI, gdzie architekci korporacyjni i deweloperzy pracują, by budować usługi w oparciu o spadkowe aplikacje i dane. Rozumiejąc ich wzajemne zależności, można szybko zintegrować wszystko dzięki API.

API Management Platform Inteca | Control, analyse and monetize your API ecosystem

Warstwa aplikacji

Skupia aplikacje, które napędzają całą organizację – zarówno te stare, jak i współczesne. Nie zawsze jest przecież możliwe zastąpienie starego nowym, dlatego warto dbać o wydajną pracę wszystkich systemów, by wzmocnić biznes – niezależnie od ich wieku.

Warstwa interakcji

Przestrzeń, w której aplikacje i usługi używane przez klientów, partnerów i pracowników wchodzą w interakcję z biznesem. Rdzeniem tej warstwy jest brama API, która ma zapewnić bezpieczny i dobrze zdefiniowany dostęp oraz mierzyć użycie danych, istotnych dla Twojego biznesu.

API MANAGEMENT: NARZĘDZIA DOSTĘPNE W PLATFORMIE

Architektura naszego rozwiązania jest hybrydowa, z oddzielną kontrolą ruchu i warstwami zarządzania. Pozwala to na obsługę nawet dziesiątek milionów wywołań API dziennie. W platformie są dostępne wszystkie narzędzia, które pozwolą Ci na realizację strategii i większą innowacyjność.

api management platform helps business to scale, rule and secure apis, with metrics and developer tools
API Management Platform includes developers portal for better api consumption and usage

Portal deweloperów

Twoje API odniesie sukces tylko wtedy, gdy zaplanujesz pozytywne doświadczenia dla programistów. Niezależnie od tego, czy interfejs API jest publiczny, prywatny czy wewnętrzny, czas programisty jest cenny. Idealnym sposobem na nawiązanie dobrej współpracy z programistami jest umieszczenie wszystkiego, czego potrzebują, na wyciągnięcie ręki.

W platformie otrzymujesz nowoczesny portal CMS do zarządzania interakcjami programistów z API. Żeby dodatkowo zwiększyć jego atrakcyjność, pomyśl o włączaniu do dokumentacji przykładów kodu, studiów przypadku, instrukcji na początek i innych przydatnych informacji.

Interaktywna dokumentacja

Dokumentacja API powinna być przyjazna dla użytkownika, interaktywna, intuicyjna i przejrzysta. W naszej platformie, programiści będą mogli przeglądać interfejsy API na żywo z stron dokumentacji: uczyć się, odtwarzać, testować i debugować każdy element interfejsu API. Dokumentacja jest obsługiwana i renderowana bezpośrednio z portalu.

Dokumentuj swoje API z łatwością dzięki API Management Platform
Monetyzuj swoje API, zarabiaj na danych otwartych i łącz swoje usługi dl;a lepszych doswiadczeń użytkowników

Monetyzacja API

Platforma ułatwia czerpanie korzyści z dzielenia się zasobami danych dzięki prostej integracji z popularnymi opcjami płatności. Zdefiniuj plany aplikacji dla różnych segmentów swojej społeczności programistów i automatycznie nakładaj opłaty za nadwyżki ruchu. Możesz zaoferować dostępy bezpłatne lub premium lub zapewnić kilka poziomów płatnego dostępu do konta dla różnych potrzeb programistów.

Monetyzacja API: Jak budować przykładowe plany?

Objętość lub wykorzystanie

Sposób definiowania planów oparty na warstwach wolumenu lub użycia. Możesz użyć modelu cenowego w oparciu o globalną liczbę wywołań interfejsu API. Ustal, na jakich zasadach chcesz zezwolić na kontynuowanie wykonywania połączeń po osiągnięciu limitu dla danego abonamentu.

Funkcjonalność

W tym modelu możesz np. ustalić, że klienci płacą więcej, aby uzyskać dostęp do bardziej zaawansowanych funkcji lub predefiniowanych zbiorów danych o wyższej wartości.

Użycie zasobów

Plany taryfowe mogą uwzględniać udział kosztów infrastruktury, generowanych przez klientów. Liczba użytkowników, zużycie przepustowości i dostępność pomocy technicznej lub warunki umowy licencyjnej to sposoby na wprowadzenie wykorzystania zasobów do Twojego modelu cenowego.

Kontrola dostępu

Dzięki temu masz pewność, że tylko wywołania z prawidłowymi i uwierzytelnionymi poświadczeniami są w stanie uzyskać dostęp do Twoich API. Możesz również klasyfikować różne typy użytkowników i zapewniać różnorodne poziomy dostępu. Limity ruchu pozwalają zarządzać przepływem i kontrolować go.

W platformie dostępne są:

Wzorce uwierzytelnienia

Klucze API i zarządzanie poświadczeniami

Limity prędkości

Kontrola dostępu

Zarządzaj dostępem do API, zabezpiecz swoje dane i udostępniaj dane premium
Analyse your APIs with portal built in your API management

Analityka ruchu

Platforma umożliwia podgląd i raportowanie ruchu w obrębie Twoich API: monitorowanie ich użycia, liczby operacji lub przepływów pracy w powiązanych systemach oraz śledzenie dowolnych danych. Możesz udostępniać narzędzie analityczne zespołom w swojej organizacji i śledzić różne elementy dla każdej aplikacji lub konta, takie jak:

Ogólna wielkość ruchu: wywołania, transakcje, uczestnicy

Użycie procesora i innych zasobów wewnętrznych

Wielkość transferu danych w MB lub GB przesłanych do lub z API

Liczba obiektów danych lub rekordów zwracanych podczas jednego połączenia

API Management Platform pomaga rozwiązać problemy współczesnych przedsiębiorstw,  związane z integracją systemów, dostosowaniem usług, aranżacją danych i szybkim tworzeniem nowoczesnych API oraz zarządzaniem nimi.

Jeśli chcesz wprowadzić API Management Platform w swojej organizacji, napisz do mnie – wspólnie dopasujemy technologię do priorytetów biznesowych. 

MARCIN PARCZEWSKI,
CEO INTECA