APILogic HUB jest modułowym rozwiązaniem, które powstało, aby zaadresować podstawowe problemy nurtu „API Economy”. APILogic HUB można rozmieścić w modelu on-premises, cloud oraz SaaS. We wszystkich przypadkach dostarczana funkcjonalność rozwiązania jest identyczna. Głównym celem działania APILogic HUB jest ukrycie złożoności aspektów integracyjnych z dostawcami usług. Rozwiązanie pełni rolę bramy/hub’a do API zewnętrznych partnerów. Zastosowanie sprawdzonych wzorców architektonicznych, rozwiązań integracyjnych oraz modeli bezpieczeństwa pozwoliło na zbudowanie platformy, która pozwala w szybki i ekonomiczny sposób podłączyć się do „świata API”.

Dzięki APILogic HUB można podłączyć i wykorzystać każdą dostępną usługę w ramach API. APILogic HUB jest platformą technologiczną, do której dołączane są kolejne API w formie modułów biznesowych. Zamawiający ma możliwość wykorzystania istniejącego modułu lub zlecenia przygotowania kolejnego modułu biznesowego na podstawie istniejącego API. Moduły realizowane są w formie wtyczek. Zamawiający ma możliwość instalacji każdego modułu biznesowego oddzielnie.

W ramach integracji z usługodawcami wykorzystujemy mechanizmy integracji on-line i batch z wykorzystaniem protokołów synchronicznych (SOAP WebServices, REST) jak i asynchronicznych (JMS). Nasze rozwiązania zorientowane są na zapewnienie odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa stąd, wspieramy standardy takie jak WS-Security (w tym tokeny Username, X.509, SAML), OAuth2.0, OpenID Connect oraz mechanizmy zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa na warstwie transportowej z wykorzystaniem jedno lub dwustronnego SSL’a.

Rozwiązania dostarczane przez Inteca cechują się wysokim poziomem niezawodności oraz jakości.