API technology innovate portal wiith API management

Fragmentacja portfela aplikacji – geneza problemu

Fragmentacja IT, inaczej fragmentacja portfela aplikacji, dotyczy firm i organizacji, które znajdują się w fazie wzrostu i dodają kolejne aktywa do swojego portfela. Przejęcia i fuzje (merges & acquisitions) są naturalnym krokiem w rozwoju przedsiębiorstwa oraz częścią strategii biznesowej. Powodują jednak nagły wzrost portfela aplikacji oraz przyrost redundancji, szczególnie przy przejęciach branżowych. Jak sobie z tym radzić? Jakie […]

Read More

Problemy fragmentacji portfela IT mają kilka przyczyn i wpływają ujemnie na wzrost biznesu.

Problemy fragmentacji IT

Fragmentacja portfela IT, często niezbędna organizacjom, które się rozwijają, może powodować różne problemy. W tym tekście skupimy się na efektach fragmentacji, z którymi firmy spotykają się podczas codziennej działalności operacyjnej. Kluczowe problemy fragmentacji IT dotykają następujących obszarów: Koszt wytworzenia i utrzymania systemu Jakość danych Czasu dostawy inwestycji IT Przejrzystości w finansach IT 1. Koszt wytworzenia […]

Read More

IT - analiza ryzyka biznesowego

Analiza wymagań jako klucz do redukcji ryzyka

W rozmowach z naszymi klientami lub partnerami często poruszamy problem ryzyka w projektach informatycznych. Omawiamy też zagadnienia, związane z budowaniem przewidywalności przedsięwzięć opartych o zmiany w zasobach IT. Najbardziej w tych dyskusjach zaskakujące jest podejście do analizy wymagań w kontekście zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia. Aby dobrze zdefiniować zagadnienie, spróbujmy rozważyć klasyczny problem szacowania kosztu, czasu oraz […]

Read More

Model Driven Engineering used by Inteca goeas to transparent IT architecture modelling process and good business results

Model Driven Engineering

Na rynku IT mają do czynienia z różnymi metodykami inżynierii oprogramowania, paradygmatami architektury i stylami projektowania rozwiązań IT. W Inteca, podczas realizacji kompleksowych projektów dla naszych klientów z różnych sektorów, przez lata udało nam się nauczyć, przetestować, wykorzystać i eksperymentować z  większością z nich. Efektem tego jest wypracowanie własnej metodyki Model Driven Engineering.  Nauczyliśmy się, […]

Read More

Rekomendacja D 2, Wytyczna IT 2 – System Informacji Zarządczej. Bloki architektoniczne

Za sprawne i skuteczne opracowanie Systemu Informacji Zarządczej są odpowiedzialne główne bloki architektoniczne. Rozpoczniemy od procesów monitorowania ustanowionego ładu organizacyjnego. Omówiliśmy zakres informacji, który powinniśmy dostarczyć i analizować w Systemie Informacji Zarządczej. Wspomnieliśmy, że monitorowaniu powinny podlegać: system ładu IT; wartość biznesowa dostarczana przez IT; ryzyko IT, w tym ryzyko związane z bezpieczeństwem środowiska informatycznego; […]

Read More

Enterprise architecture is like city architecture. Planning it means harmonic growth for all stakeholders and dwellers

EA i SOA, czyli architektura w najlepszym wydaniu.

Architektura korporacyjna oraz architektura zorientowana usługowo są często przywoływane jednocześnie w kontekście doskonałości organizacji. Mówimy o ich komplementarności w realizowaniu celów oraz adresowaniu wspólnych wyzwań, takich jak zgodność z regulacjami, zwinność biznesu i IT czy też burzenie silosów informacyjnych. W tym cyklu artykułów pokażemy zalety jednoczesnego wykorzystania w organizacji Architektury korporacyjnej (EA – Enterprise Architecture) […]

Read More

Enterprise Architecture with Model Driven Approach is our way to deliver business values

Zarządzanie architekturą i jakością danych

Architektura danych jest częścią Architektury Korporacyjnej. Definiowanie architektury danych należy realizować w kontekście wszystkich domen Architektury Korporacyjnej: architektury biznesowej, architektury aplikacji oraz architektury technologicznej. Opracowanie architektury danych Aby proces ten przebiegał sprawnie i skutecznie, należy przejść przez kilka początkowych etapów: Proces zarządzania zasobami Na samym początku opracowujemy meta-model procesów Architektury Korporacyjnej oraz procesów rozwoju i […]

Read More

11 03 Rekomendacja D 8,Wytyczna IT 8 – Zarządzanie Jakością Danych

[adiasz-youtube-embed url=”https://www.youtube.com/watch?v=3ebVYnSjVyQ”] Jakość danych to synonim jakości informacji. Niska jakość danych prowadzi do błędów i obniżenia skuteczności biznesu. Zarządzanie jakością danych jest ciągłym procesem definiowania parametrów jakościowych danych, które spełniają potrzeby biznesowe oraz zapewniają, że zdefiniowane parametry zostaną dotrzymane. Zarządzanie Jakością Danych jest w wielu organizacjach utożsamiane z czynnościami jednorazowymi, wykonywanymi na potrzeby zaistniałych problemów […]

Read More

11 02 Rekomendacja D 8,Wytyczna IT 8 – Zarządzanie Architekturą Danych

Architektura Danych jest częścią Architektury Korporacyjnej. Integruje się z Architekturą Biznesową, Architekturą Aplikacji i Architekturą Technologiczną. Architektura Danych wspiera organizację w realizacji zmian biznesowych, poprawia efektywność, zwinność oraz zwiększa przejrzystość ładu organizacyjnego. Proces zarządzania Architekturą Danych rozpoczyna się w momencie pojawienia się w organizacji nowego konceptu, który jest ważny z perspektywy działania organizacji. Konceptem tym […]

Read More

06 01 Rekomendacja D 3,Wytyczna IT 3 Wprowadzenie

[adiasz-youtube-embed url=”https://www.youtube.com/watch?v=kZuxvEzgCJY”] Witam w kolejnej odsłonie naszego Video Blogu. Tym razem zajmiemy się omówieniem podejścia do wdrożenia wytycznej IT nr 3 oraz jej odpowiednika w Rekomendacji D. Komisja Nadzoru Finansowego w wytycznej 3 wskazuje, że organizacja powinna opracować i wdrożyć strategię w zakresie obszarów technologii informacyjnej oraz bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, zgodną ze strategią działania organizacji. Celem […]

Read More