API technology innovate portal wiith API management

Fragmentacja portfela aplikacji – geneza problemu

Fragmentacja IT, inaczej fragmentacja portfela aplikacji, dotyczy firm i organizacji, które znajdują się w fazie wzrostu i dodają kolejne aktywa do swojego portfela. Przejęcia i fuzje (merges & acquisitions) są naturalnym krokiem w rozwoju przedsiębiorstwa oraz częścią strategii biznesowej. Powodują jednak nagły wzrost portfela aplikacji oraz przyrost redundancji, szczególnie przy przejęciach branżowych. Jak...

Problemy fragmentacji portfela IT mają kilka przyczyn i wpływają ujemnie na wzrost biznesu.

Problemy fragmentacji IT

Fragmentacja portfela IT, często niezbędna organizacjom, które się rozwijają, może powodować różne problemy. W tym tekście skupimy się na efektach fragmentacji, z którymi firmy spotykają się podczas codziennej działalności operacyjnej. Kluczowe problemy fragmentacji IT dotykają następujących obszarów: Koszt wytworzenia i utrzymania systemu Jakość danych Czasu dostawy inwestycji IT Przejrzystości w...

IT - analiza ryzyka biznesowego

Analiza wymagań jako klucz do redukcji ryzyka

W rozmowach z naszymi klientami lub partnerami często poruszamy problem ryzyka w projektach informatycznych. Omawiamy też zagadnienia, związane z budowaniem przewidywalności przedsięwzięć opartych o zmiany w zasobach IT. Najbardziej w tych dyskusjach zaskakujące jest podejście do analizy wymagań w kontekście zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia. Aby dobrze zdefiniować zagadnienie, spróbujmy rozważyć klasyczny...

Model Driven Engineering used by Inteca goeas to transparent IT architecture modelling process and good business results

Model Driven Engineering

Na rynku IT mają do czynienia z różnymi metodykami inżynierii oprogramowania, paradygmatami architektury i stylami projektowania rozwiązań IT. W Inteca, podczas realizacji kompleksowych projektów dla naszych klientów z różnych sektorów, przez lata udało nam się nauczyć, przetestować, wykorzystać i eksperymentować z  większością z nich. Efektem tego jest wypracowanie własnej metodyki...

Rekomendacja D 2, Wytyczna IT 2 – System Informacji Zarządczej. Bloki architektoniczne

Za sprawne i skuteczne opracowanie Systemu Informacji Zarządczej są odpowiedzialne główne bloki architektoniczne. Rozpoczniemy od procesów monitorowania ustanowionego ładu organizacyjnego. Omówiliśmy zakres informacji, który powinniśmy dostarczyć i analizować w Systemie Informacji Zarządczej. Wspomnieliśmy, że monitorowaniu powinny podlegać: system ładu IT; wartość biznesowa dostarczana przez IT; ryzyko IT, w tym ryzyko...

Enterprise architecture is like city architecture. Planning it means harmonic growth for all stakeholders and dwellers

EA i SOA, czyli architektura w najlepszym wydaniu.

Architektura korporacyjna oraz architektura zorientowana usługowo są często przywoływane jednocześnie w kontekście doskonałości organizacji. Mówimy o ich komplementarności w realizowaniu celów oraz adresowaniu wspólnych wyzwań, takich jak zgodność z regulacjami, zwinność biznesu i IT czy też burzenie silosów informacyjnych. W tym cyklu artykułów pokażemy zalety jednoczesnego wykorzystania w organizacji Architektury...

Enterprise Architecture with Model Driven Approach is our way to deliver business values

Zarządzanie architekturą i jakością danych

Architektura danych jest częścią Architektury Korporacyjnej. Definiowanie architektury danych należy realizować w kontekście wszystkich domen Architektury Korporacyjnej: architektury biznesowej, architektury aplikacji oraz architektury technologicznej. Opracowanie architektury danych Aby proces ten przebiegał sprawnie i skutecznie, należy przejść przez kilka początkowych etapów: Proces zarządzania zasobami Na samym początku opracowujemy meta-model procesów Architektury...

11 02 Rekomendacja D 8,Wytyczna IT 8 – Zarządzanie Architekturą Danych

Architektura Danych jest częścią Architektury Korporacyjnej. Integruje się z Architekturą Biznesową, Architekturą Aplikacji i Architekturą Technologiczną. Architektura Danych wspiera organizację w realizacji zmian biznesowych, poprawia efektywność, zwinność oraz zwiększa przejrzystość ładu organizacyjnego. Proces zarządzania Architekturą Danych rozpoczyna się w momencie pojawienia się w organizacji nowego konceptu, który jest ważny z...