PROFIL KLIENTA

Bank uniwersalny, który działa na polskim rynku od blisko 20 lat i jest jednym z najbardziej rekomendowanych banków w Polsce. Działa w obszarze bankowości detalicznej, korporacyjnej, rolnej, małych i średnich przedsiębiorstw oraz finansów konsumenckich. Bank ten jest częścią 10. największej grupy finansowej na świecie, działającej w 49 krajach na świecie i obsługującej codziennie ponad 52 miliony klientów.

JAKIEGO ROZWIĄZANIA OCZEKIWAŁ KLIENT?

Realizacja procesu zamykania rachunków oszczędnościowo – rozliczeniowych zajmowała po stronie użytkowników Banku dużo czasu. Proces nie był zautomatyzowany, opierał się na danych wprowadzanych do excela, następnie te dane były rozprowadzane w narzędziach takich jak sharepoint, a wszelkie czynności wykonywane na rachunkach w celu ich zamknięcia były wyklikiwane ręcznie na ekranach.

Klient chciał otrzymać jeden system, który umożliwi realizację całego procesu od początku do końca i w którym będzie możliwość zautomatyzowania czynności wykonywanych wcześniej ręcznie.

JAK ZOSTAŁY ZAPLANOWANE PRACE?

Projekt podzielono na 4 etapy. Każdy etap był wdrażany oddzielnie. W ramach każdego etapu prace prowadzone były w sprintach 2-tygodniowych. Na sprint można było wrzucać jedynie materiał przygotowany wcześniej analitycznie (analiza oraz development realizowane były na zakładkę). Każde z zagadnień realizowanych na sprincie dostarczane było na środowisko Banku i było w tym samym sprincie testowane przez testera, co umożliwiało regularną integrację z zewnętrznymi systemami. Dzięki temu późniejsze testy funkcjonalne oraz testy UAT mogły odbyć się bez rozwiązywania problemów integracyjnych.

Pierwszym etapem było przeniesienie całej pracy biznesu
z exceli i sharepointów do tworzonego przez nas systemu, natomiast wszystkie czynności w dalszym ciągu były wykonywane ręcznie. Dalsze etapy wprowadzały automatyzację kolejnych ścieżek w procesie, dzięki czemu jako końcowy produkt otrzymaliśmy proces, który w pozytywnej ścieżce jest realizowany w pełni automatycznie, bez jakiejkolwiek ingerencji użytkownika. Tylko procesy, dla których wystąpiły zdefiniowane wyjątki, bądź
pojawiły się błędy, muszą w chwili obecnej być realizowane częściowo ręcznie na ekranach.

ZAPROPONOWANE PRZEZ NAS ROZWIĄZANIA

Projekt realizowany był przez kilka zespołów (zespół BPMS tworzący proces, zespół ESB wystawiający usługi zewnętrznych systemów, a także zespół odpowiadający za wystawienie API do systemu zarządzającego rachunkami). Problematyczna była koordynacja prac biorąc pod uwagi duże zależności pomiędzy zespołami – np. Nie było możliwości wywołania usługi w procesie BPMS, dopóki nie została zaimplementowana na ESB. Z tego względu prace rozłożono na kilka stage’y i zespoły pracowały “na zakładkę”. W pierwszym etapie BPMS tworzył system w oparciu o ekrany, a ESB wystawiało usługi, które BPMS mógł wykorzystać w etapie drugim itp. Umożliwiło to pełną automatyzację w 4 etapach projektu (po każdym z etapów następowało wdrożenie produkcyjne). Wprowadziliśmy także generyczny system do obsługi wniosków Klienta, posiadający ekrany, które spełniają wymagania dotyczące operacyjnej pracy użytkowników, a także zapewniają mechanizmy raportowania. Dzięki temu przyszłe projekty mogą być realizowane szybciej i korzystać z funkcjonalności oferowanych przez CaseManagement (czas wpięcia nowego procesu w CaseManagement jest wielokrotnie niższy niż czas developmentu dedykowanych ekranów na nowo).

JAKIE TECHNOLOGIE ZOSTAŁY WYKORZYSTANE W PROJEKCIE?

Proces zaimplementowany został na platformie webMethods BPMS. Połączenie do usług udostępniających funkcjonalności systemów zewnętrznych (wszystkie usługi składające się na zamknięcie rachunku, a także wiele innych, jak np. pobranie kursów walut, odczyt kartoteki Klienta itp. – łącznie ok 30 usług) zrealizowane zostało w języku flow oraz Java na webMethods Integration Serverze. Na potrzeby procesu powstał system do zarządzania wnioskami Klientów (Case Management). Zaimplementowany został w języku java w frameworku spring, a serwerem aplikacyjnym był Integration Server. Wystawienie aplikacji springowej na ISie było możliwe dzięki wykorzystaniu technologii Application Platform dostarczanej przez SoftwareAG. Ekrany użytkowników stworzono w AngularJS oraz CAF.

KLUCZOWE KORZYŚCI

  • Centralny, udokumentowany system do zarządzania procesem, dzięki czemu wiedza o realizacji procesu została spisana, usystematyzowana i można ją łatwo pozyskać
  • Automatyzację prac użytkowników Banku – brak konieczności ręcznej realizacji wszystkich czynności daje ogromne oszczędności czasu użytkowników
  • Uodpornienie na błędy ludzkie – w zautomatyzowanym procesie możliwość popełnienia błędu przez użytkownika jest minimalna