Klient: BANK

Automatyzacja procesów obsługi ubezpieczeń i kredytów

Klient: BANK

Kwalifikowany podpis elektroniczny

Klient: BANK

Elektronizacja zajęć
egzekucyjnych

Klient: BANK

Platforma sprzedaży kredytów dla MŚP i Agro

Klient: BANK

Proces zdalnego udzielania kredytu ratalnego

Klient: CRO

Zunifikowany system raportowy

Klient: BANK

Proces wnioskowania o kredyt ratalny dla klienta indywidualnego

Klient: BANK

Automatyzacja procesów obsługi ubezpieczeń i kredytów

Klient: BANK

Proces wnioskowania o kredyt gotówkowy dla klienta indywidualnego

Klient: BANK

Proces wnioskowania o kredyt dla klienta instytucjonalnego

Klient: BANK

Automatyczne zamykanie rachunków ROR