Dodatki Inteca Plugins do Sparx Systems Enterprise Architect

Inteca jest autoryzowanym partnerem firmy Sparx Systems i posiada status Reseller oraz Trainer Consultant & Mentor co oznacza, iż oprócz sprzedaży licencji Enterprise Architect wspieramy klientów w zakresie wdrażania zintegrowanych rozwiązań, przeprowadzania szkoleń oraz budowy własnych rozszerzeń opartych na platformie Enterprise Architect.

Inteca ma na swoim koncie wdrożenia narzędzia Enterprise Architect w dużych organizacjach, które cechuje istotna złożoność zarządzania repozytorium modeli służącym dokumentowaniu bieżącej i zmienianej architektury organizacji (procesy, systemy, dane, technologie). Większość klientów używających Enterprise Architect podkreśla zalety liczby dostępnych funkcjonalności jak i rozbudowanego zestawu technologii modelowania, pozwalającego na budowanie zintegrowanych repozytoriów ułatwiających współpracę działów IT z obszarami biznesowymi.

Bazując na dotychczasowych doświadczeniach wypracowaliśmy metodykę organizacji pracy w repozytorium Enterprise Architect, pozwalającą na integrację przestrzeni modelowania i budowę powiązań między modelami adresującymi różne perspektywy interesariuszy (cele i wymagania, procesy, systemy IT, projekty) dając możliwość zarządzania wiedzą w jednym, zintegrowanym środowisku pracy.

Jako Reseller rozwijamy również dodatki do efektywnego zarządzania modelami w dużym repozytorium, w tym „Inteca SOA Plugin for Sparx EA” oraz „Inteca Versioning Plugin for Sparx EA”.

Generowanie specyfikacji OpenAPI 2.0 / Swagger na podstawie modeli EA

Wbudowane mapowania typów UML / Swagger z możliwością własnej konfiguracji

Edytor przykładów wywołań API na podstawie modelu UML

Równoczesne modelowanie kilku wersji tego samego modelu w jednym repozytorium

Zarządzanie zależnościami między wersjami

Wsparcie dla analizy i zarządzania wydaniami Sprint / Iteracja / Release (Analiza zawartości, zmian)

Generowanie dokumentacji dla Wersji / Sprintu / Release

Funkcjonalności wersji STANDARD

Automatyczna aktualizacja wersji na diagramach

Obsługa hiperłączy w notatkach i dokumentach

Mechanizm Version Diff – Zaawansowane porównywanie wersji modeli (filtry, wyszukiwanie, eksport do Excel)

Automatyczne uzgadnianie i aktualizacja modelu po wydaniach (Sprint / Iteracja / Release)

Profil UML dla normy ISO20022 dla instytucji finansowych

Transformacja modeli Enterprise Architect do specyfikacji WSDL/XSD

Wsparcie dla repozytorium komponentów biznesowych, komponentów wiadomości i usług

Zgodność z BIAN (Banking Industry Architecture Network)