Fragmentacja portfela aplikacji – geneza problemu

API technology innovate portal wiith API management

Fragmentacja IT, inaczej fragmentacja portfela aplikacji, dotyczy firm i organizacji, które znajdują się w fazie wzrostu i dodają kolejne aktywa do swojego portfela. Przejęcia i fuzje (merges & acquisitions) są naturalnym krokiem w rozwoju przedsiębiorstwa oraz częścią strategii biznesowej. Powodują jednak nagły wzrost portfela aplikacji oraz przyrost redundancji, szczególnie przy przejęciach branżowych.

Jak sobie z tym radzić? Jakie są inne przyczyny redundancji i jakie podejście będzie w tym przypadku odpowiednie?

Przejęcia i fuzje, czyli merges & acquisition (M&A)

Strategia defragmentacji portfela w tym przypadku budowana jest na podstawie rezultatów audytu „Due Diligence” oraz przyjętego modelu operacyjnego (rysunek poniżej). Tworzona jest przez managerów najwyższego szczebla w departamencie IT organizacji (CIO) i realizowana po transakcji kapitałowej. W większości przypadków opiera się na konsolidacji systemów.

 

operational model

 

Modele operacyjne

Celem strategii konsolidacji systemów jest unifikacja procesów biznesowych i integracji danych. W modelach „Koordynacja” lub „Unifikacja”, po transakcji kapitałowej mamy do czynienia z silną fragmentacją IT. W przypadku modelu operacyjnego „Dywersyfikacja” oraz „Replikacja”, organizacje biorące udział w M&A zachowują własne systemy.

Konsolidacja systemów w modelu „Dywersyfikacji” i „Replikacji” jest rzadkością i strategia konsolidacji nie jest złożona, w tym przypadku po transakcji M&A nie występuje fragmentacja IT. Operacje związane z M&A są zjawiskiem częstym i umiejętność radzenie sobie z nimi są wpisane w pracę każdego CIO.

Fragmentacja IT bez architektury korporacyjnej?

Zupełnie inaczej wygląda fragmentacja IT, która wynika z niskiej dojrzałości architektury korporacyjnej lub jej całkowitym braku oraz złego podejścia do architektury systemowej. Organizacje mają wpływ na rozwój portfela aplikacji, a tym samym na złożoność swojej architektury IT. Często jednak podejście do rozwoju portfela opiera się jedynie na architekturze systemowej, budowanej wokół jednostek biznesowych. W procesie rozwoju brak jest odniesień do architektury korporacyjnej oraz wymuszania współdzielenia funkcjonalności i danych.

Taka polityka prowadzi do powstawania silosów informacyjnych i do konieczności takiej fragmentacji IT, która musi być „leczona” konsolidacją systemów. Usuwa ona jedynie objawy, a nie przyczynę problemów. Po kilku latach pojawia się tzw. „efekt Jojo” i konieczność fragmentacji powraca.

Konsolidacja systemów IT 

To proces bardzo kosztowny finansowo i organizacyjne. Oprócz samej konsolidacji systemów, warto wdrożyć dodatkowe środki zapobiegawcze w postaci rozwoju dojrzałości architektury korporacyjnej oraz Wdrożenia Architektury zorientowanej na usługi (SOA). Gwarantuje to zatrzymanie fragmentacji oraz jej usunięcie z portfela aplikacji.