Informacje pochodzące z Biur Informacji Gospodarczej są niezwykle istotne dla każdej firmy, której zależy na współpracy z rzetelnymi podmiotami.  Istotnym jest, że w Polsce nie ma jednego, centralnego BIG, lecz funkcjonuje kilka niezależnych, konkurencyjnych biur informacji gospodarczej, między którymi nie ma przepływu informacji. Z tego powodu, aby skutecznie zweryfikować swojego przyszłego kontrahenta, konieczne jest wystąpienie z zapytaniem do każdego z BIG-ów. Moduł APILogic HUB BIG skutecznie upraszcza ten proces, przez zapewnienie integracji ze wszystkimi największymi biurami, czyli: ERIF Biuro Integracji Gospodarczej, BIG Info Monitor, Krajowy Rejestr Długów BIG. Dane na temat podmiotu pobierane z Biur Informacji Gospodarczej są kluczowe dla zarządzania ryzykiem. Mogą być wykorzystane w celu:

  • obliczania zdolności kredytowej klienta
  • weryfikacji wiarygodności finansowej klienta
  • sprawdzenia rzetelności firmy, z którą zamierzamy podjąć współpracę
  • utrzymywania kontroli nad informacjami o własnej firmie.

Moduł APILogic HUB BIG wysyła do wszystkich Biur Informacji Gospodarczej żądanie pobrania raportu dotyczącego danej osoby fizycznej lub prawnej. Biura Informacji Gospodarczej odpowiadają na żądanie gotowymi raportami, zawierającymi dane na temat wierzytelności sprawdzanej osoby. Po skompletowaniu raportów, APILogic HUB udostępnia je użytkownikowi w zintegrowanej, czytelnej formie.