Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest elektronicznym rejestrem przedsiębiorców, którzy działają w Polsce. Poza podstawowymi informacjami, takimi jak NIP czy siedziba przedsiębiorcy, CEIDG posiada również dane na temat daty założenia i zamknięcia działalności, jej aktualnego statusu, czy posiadanych przez nią koncesji, licencji, zezwoleń i wpisach do rejestru działalności regulowanej.

Integracja z bazą CEIDG umożliwia szybkie pozyskanie dokładnych i szerokich informacji na temat działalności. Dzięki wielu kryteriom wyszukiwania, nie jest konieczna znajomość numeru NIP działalności – udostępniana usługa daje możliwość zidentyfikowania działalności na podstawie jej nazwy czy adresu.

Dzięki modułowi CEIDG, szybko uzyskasz dokładne dane na temat interesującej Cię działalności, między innymi:

  • podstawowe dane o przedsiębiorcy, takie jak jego imię i nazwisko oraz nazwa, NIP i REGON działalności
  • dane kontaktowe– adres e-mail, adres strony internetowej, telefon i faks.
  • kompletne dane adresowe
  • historię działalności, w tym daty założenia, zawieszenia, wznowienia i zaprzestania działalności oraz aktualny status działalności
  • informacje o spółkach cywilnych, których wspólnikiem jest przedsiębiorca
  • listę zakazów, uprawnień i koncesji
  • informacje o postępowaniach naprawczych i sukcesjach.