PESEL, czyli Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności, jest jednym z podstawowych rejestrów w Polsce. Zawiera informacje o obywatelach polskich oraz cudzoziemcach, którzy mają nadany numer PESEL.

Dane z bazy PESEL potwierdzane są w trybie weryfikacji. Udostępnienie danych w tym trybie zezwala na porównanie z rejestrem wyłącznie danych adresowych oraz informacji potwierdzających zgon.

W trybie weryfikacji danych porównaniu podlegają:

  • numer PESEL
  • dane adresowe
  • potwierdzenie zgonu