Przygotowane przez doświadczony zespół architektów i specjalistów od rynku finansowego, rozwiązanie APILogic HUB z modułemPSD2, umożliwia integrację z wieloma bankami poprzez ujednolicone API. Korzystający z APILogic HUB nie musi martwić się o różnice implementacyjne usług PSD2, które występują między poszczególnymi bankami.

APILogic Hub jest rozwiązaniem IT, które agreguje w jednym miejscu interakcje z usługami PSD2 dostarczanymi przez wszystkie banki w Unii Europejskiej: PIS – Payment Initiation Service, AIS – Account Information Service, CoF – Confirmation of Funds.

Rozwiązanie działa dla rachunków osób indywidualnych oraz firmowych. Nie ma ograniczenia terytorialnego. Rozwiązanie współpracuje z bankami w całej Unii Europejskiej.

INICJOWANIE PŁATNOŚCI – PIS

APILogic HUB moduł PSD2 implementuje usługę PIS umożliwiając stworzenie płatności, a następnie jej monitorowanie. Usługa PIS to możliwość wdrożenia znacznych usprawnień w procesach związanych ze sprzedażą usługi produktów.

APILogic HUB poprzez PIS zapewnia automatyzację wielu czasochłonnych aktywności w tych procesach:

 • Bezpłatne płatności – płatności wykonywane z wykorzystaniem usługi PSD2 PIS są bezpłatne
 • Monitoring płatności – ciągły monitoring statusu płatności po stronie rachunku klienta zmniejsza ryzyko utraty płynności finansowej oraz koszty monitoringu należności.
 • Wiele typów płatności – PIS to wiele typów przelewów: przelew krajowy, przelew zagraniczny, przelew cykliczny.
 1. APILogic HUB umożliwia stworzenie płatności oraz jej monitorowanie. Usługa działa dla rachunków osób indywidualnych oraz firmowych.
 2. Przed stworzeniem płatności klient poprzez APILogic HUB wyraża zgodę na jej wykonanie i wskazuje bank gdzie znajduje się jego rachunek.
 3. Klient uwierzytelnia się w wybranym banku i autoryzuje APILogic HUB do stworzenia i monitorowania statusu płatności.
 4. APiLogic HUB otrzymuje od instytucji finansowej Token, którym posługuje się w celu zainicjowania płatności. 
 5. Po zainicjowaniu płatności APILogic HUB odpytuje cyklicznie bank o status płatności do czasu jej wykonania.

DOSTĘP DO RACHUNKU KLIENTA – AIS/COF

Dwie usługi zdefiniowane przez dyrektywę PSD2 -informacja o rachunku (Account Information Service – AIS) oraz sprawdzenie środków na rachunku (CoF) – są implementowane przez APILogic HUB, dostarczając informacji o rachunkach bankowych oraz ich historii.

Usługi AIS/CoF pozwalają na usprawnienie i zautomatyzowanie procesów korzystających z informacji na temat rachunków klienta. Dzięki temu dane szybciej przepływają między elementami procesów, skracając czas potrzebny do zakończenia czynności:

 • Informacja w jednym miejscu – dostęp do danych finansowych wszystkich potencjalnych klientów poprzez jedną usługę.
 • Analityka biznesowa – ujednolicony format danych finansowych pozwala budować analizy badające trendy i zachowania klientów.
 • Weryfikacja tożsamości – dostęp do bieżących danych klienta pozwala potwierdzić zdalnie jego tożsamość.
 • Analiza potrzeb klienta – analiza historii rachunku pozwala ocenić rzeczywiste potrzeby klienta i zaproponować mu odpowiedni produkt i usługę.
 • Wiarygodność klienta – potwierdzona tożsamość i historia finansowa jednoznacznie pozwalają ocenić rzetelność klienta oraz wykluczyć zachowania fraudowe
 • Nowe produkty – znając trendy zakupowe klientów, poziom ich przychodów oraz wydatków w łatwy sposób można kształtować nowe produkty.
 1. APILogic HUB pobiera historię transakcji oraz informację o rachunkach z wielu banków. Usługa działa dla rachunków osób indywidualnych oraz firmowych. 
 2. Przed pobraniem informacji klient poprzez APILogic HUB wyraża zgodę na dostęp do rachunków i historii transakcji w danym banku.
 3. Klient uwierzytelnia się w wybranym banku i autoryzuje dostęp APILogic HUB do wybranych rachunków płatniczych.
 4. APILogic HUB otrzymuje od instytucji finansowej Token, którym posługuje się w celu pobierania informacji o rachunku i historii rachunku.
 5. Pobrane informacje z wielu banków agregowane są w jednym miejscu i można je wykorzystać w celu wykonywania analityki biznesowej np.: w procesach up/cross-sellingu czy badania potrzeb klienta.