Problemy fragmentacji IT

Problemy fragmentacji portfela IT mają kilka przyczyn i wpływają ujemnie na wzrost biznesu.

Fragmentacja portfela IT, często niezbędna organizacjom, które się rozwijają, może powodować różne problemy. W tym tekście skupimy się na efektach fragmentacji, z którymi firmy spotykają się podczas codziennej działalności operacyjnej.

Kluczowe problemy fragmentacji IT dotykają następujących obszarów:

  • Koszt wytworzenia i utrzymania systemu
  • Jakość danych
  • Czasu dostawy inwestycji IT
  • Przejrzystości w finansach IT

1. Koszt wytworzenia i utrzymania systemu

Wprowadzenie nowego systemu do portfela aplikacji IT często wiąże się z integracją systemową. Zapomnijmy o tym, co mówią dostawcy rozwiązań. Prawda jest taka, że  integracja jest droga – zarówno w rozwoju, jak i w utrzymaniu. Mierząc współczynnik kosztu wytworzenia nowej funkcjonalności do kosztu integracji nowej funkcjonalności w inwestycji IT, szybko zobaczymy jak zmierza on do zera. Jest to wynikiem wzrostu fragmentacji w portfelu wszystkich aplikacji.

Fragmentacja IT, która nierzadko stanowi dużą część całego TCO (Total Cost of Ownership), wpływa na całkowity koszt wytworzenia i utrzymania systemu poprzez zwiększenie obszaru integracji systemowej.

2. Jakość danych

Fragmentacja IT ma znaczny wpływ na jakość danych w zasobach organizacji. Im większa fragmentacja portfela, tym zazwyczaj niższa jakość informacji, dostarczanych do biznesu. Fragmentacja wpływa też na złożoność IT, przez co obniża możliwość zbadania wpływu wprowadzanej zmiany na informacje w aktualnych systemach.

Obszary informacyjne w portfelu, których dotyczy wprowadzana zmiana, mogą gubić się, znikać – tym samym tracimy spójność naszych danych.

Musimy też brać pod uwagę kompromis między czasem dostawy, kosztami i jakością danych. W poprzednim punkcie wspomnieliśmy o wpływie fragmentacji IT na koszty działania organizacji. Większe koszty generują niższy wskaźnik ROI (Return of investment) więc mogą się zdarzyć sytuacje, gdy departamenty biznesowe celowo obniżają koszty inwestycji IT, co owocuje min. kosztem jakości danych.

3. Czas dostawy inwestycji IT

Fragmentacja IT to największy problemu różnych organizacji na przestrzeni ostatnich lat. Stopniowo prowadzi ona do utraty zwinności biznesowej. Duże organizacje to duże portfele aplikacji, w dodatku latami portfele te były degradowane min. brak dojrzałości architektonicznej przez lata dewastował portfel aplikacji.

Wielkie miasta aplikacji w przedsiębiorstwach powstawały metodą „gospodarczą”, bez planowania i nadzoru. Ogromna liczba firm posiada portfele o znacznej fragmentacji i złożoności. Zmiana w takim portfelu jest czasochłonna i sama analiza wpływu zmiany na portfel – o ile jest możliwa do wykonania – to często kilkadziesiąt dni pracy. Jak w takiej sytuacji możemy mówić o koncepcie „time to market”?

4. Przejrzystość w finansach IT

Prawdopodobnie nie ma CIO, który potrafi pokazać TCO poszczególnych systemów w portfelu? Wyliczenie TCO nie jest sprawą prostą, bo w skład portfela wchodzi wiele komponentów. W sytuacji portfela o dużej fragmentacji IT pojawia się dodatkowy czynnik: duża złożoność IT. A złożoność utrudnia budowanie przejrzystości.

Fragmentacja IT jest powodem wielu problemów. Nie ulega wątpliwości, że organizacje szukające konkurencyjności rynkowej powinny przeanalizować swoją sytuacje w kontekście fragmentacji IT. Jeżeli wykaże ona występowanie opisanych objawów, warto zapoznać się z naszym cyklem artykułów, gdzie opisujemy kurację proponowaną przez Inteca.