Sparx Systems Enterprise Architect jest kompleksowym narzędziem klasy CASE / BPM, z którego korzysta ponad 600 000 użytkowników na całym świecie. Wspiera wiele języków modelowania takich jak BPMN, UML, ArchiMate, SoaML, SysML. Pozwala na budowanie zintegrowanych repozytoriów modeli, wspiera procesy analizy systemowej, projektowania i realizacji zmian w przedsiębiorstwie, w tym projektów dotyczących technologii informatycznych.

Inteca jest autoryzowanym partnerem firmy Sparx Systems i posiada status Reseller oraz Trainer Consultant & Mentor co oznacza, iż oprócz sprzedaży licencji Enterprise Architect wspieramy klientów w zakresie wdrażania zintegrowanych rozwiązań, przeprowadzania szkoleń oraz budowy własnych rozszerzeń opartych na platformie Enterprise Architect.

Inteca ma na swoim koncie wdrożenia narzędzia Enterprise Architect w dużych organizacjach, które cechuje istotna złożoność zarządzania repozytorium modeli służącym dokumentowaniu bieżącej i zmienianej architektury organizacji (procesy, systemy, dane, technologie). Większość klientów używających Enterprise Architect podkreśla zalety liczby dostępnych funkcjonalności jak i rozbudowanego zestawu technologii modelowania, pozwalającego na budowanie zintegrowanych repozytoriów ułatwiających współpracę działów IT z obszarami biznesowymi.

Bazując na dotychczasowych doświadczeniach wypracowaliśmy metodykę organizacji pracy w repozytorium Enterprise Architect, pozwalającą na integrację przestrzeni modelowania i budowę powiązań między modelami adresującymi różne perspektywy interesariuszy (cele i wymagania, procesy, systemy IT, projekty) dając możliwość zarządzania wiedzą w jednym, zintegrowanym środowisku pracy.

OpenAPI Plugin
OpenAPI Plugin (1)

Jako Reseller rozwijamy również dodatki do efektywnego zarządzania modelami w dużym repozytorium, w tym „Inteca SOA Plugin for Sparx EA” oraz „Inteca Versioning Plugin for Sparx EA”.

Generowanie specyfikacji OpenAPI 2.0 / Swagger na podstawie modeli EA

Wbudowane mapowania typów UML / Swagger z możliwością własnej konfiguracji

Edytor przykładów wywołań API na podstawie modelu UML

Równoczesne modelowanie kilku wersji tego samego modelu w jednym repozytorium

Zarządzanie zależnościami między wersjami

Wsparcie dla analizy i zarządzania wydaniami Sprint / Iteracja / Release (Analiza zawartości, zmian)

Generowanie dokumentacji dla Wersji / Sprintu / Release

Funkcjonalności wersji STANDARD

Automatyczna aktualizacja wersji na diagramach

Obsługa hiperłączy w notatkach i dokumentach

Mechanizm Version Diff – Zaawansowane porównywanie wersji modeli (filtry, wyszukiwanie, eksport do Excel)

Automatyczne uzgadnianie i aktualizacja modelu po wydaniach (Sprint / Iteracja / Release)

Profil UML dla normy ISO20022 dla instytucji finansowych

Transformacja modeli Enterprise Architect do specyfikacji WSDL/XSD

Wsparcie dla repozytorium komponentów biznesowych, komponentów wiadomości i usług

Zgodność z BIAN (Banking Industry Architecture Network)

Kopia Sparx system enterprise architect (7)

JESTEŚMY EKSPERTAMI W: