Problemy fragmentacji portfela IT mają kilka przyczyn i wpływają ujemnie na wzrost biznesu.

Problemy fragmentacji IT

Fragmentacja portfela IT, często niezbędna organizacjom, które się rozwijają, może powodować różne problemy. W tym tekście skupimy się na efektach fragmentacji, z którymi firmy spotykają się podczas codziennej działalności operacyjnej. Kluczowe problemy fragmentacji IT dotykają następujących obszarów: Koszt wytworzenia i utrzymania systemu Jakość danych Czasu dostawy inwestycji IT Przejrzystości w finansach IT 1. Koszt wytworzenia […]

Read More

11 03 Rekomendacja D 8,Wytyczna IT 8 – Zarządzanie Jakością Danych

[adiasz-youtube-embed url=”https://www.youtube.com/watch?v=3ebVYnSjVyQ”] Jakość danych to synonim jakości informacji. Niska jakość danych prowadzi do błędów i obniżenia skuteczności biznesu. Zarządzanie jakością danych jest ciągłym procesem definiowania parametrów jakościowych danych, które spełniają potrzeby biznesowe oraz zapewniają, że zdefiniowane parametry zostaną dotrzymane. Zarządzanie Jakością Danych jest w wielu organizacjach utożsamiane z czynnościami jednorazowymi, wykonywanymi na potrzeby zaistniałych problemów […]

Read More