API technology innovate portal wiith API management

Fragmentacja portfela aplikacji – geneza problemu

Fragmentacja IT, inaczej fragmentacja portfela aplikacji, dotyczy firm i organizacji, które znajdują się w fazie wzrostu i dodają kolejne aktywa do swojego portfela. Przejęcia i fuzje (merges & acquisitions) są naturalnym krokiem w rozwoju przedsiębiorstwa oraz częścią strategii biznesowej. Powodują jednak nagły wzrost portfela aplikacji oraz przyrost redundancji, szczególnie przy przejęciach branżowych. Jak sobie z tym radzić? Jakie […]

Read More