IT - analiza ryzyka biznesowego

Analiza wymagań jako klucz do redukcji ryzyka

W rozmowach z naszymi klientami lub partnerami często poruszamy problem ryzyka w projektach informatycznych. Omawiamy też zagadnienia, związane z budowaniem przewidywalności przedsięwzięć opartych o zmiany w zasobach IT. Najbardziej w tych dyskusjach zaskakujące jest podejście do analizy wymagań w kontekście zarządzania ryzykiem przedsięwzięcia. Aby dobrze zdefiniować zagadnienie, spróbujmy rozważyć klasyczny problem szacowania kosztu, czasu oraz […]

Read More